ładowanie

Parafia pw. św. Marcina w Mogilnie Parafia pw. św. Marcina w Mogilnie Parafia pw. św. Marcina w Mogilnie Parafia pw. św. Marcina w Mogilnie Parafia pw. św. Marcina w Mogilnie
Strona na której jesteś jest oficjalną i jedyną stroną Parafii Św. Marcina Biskupa w Mogilnie.
Informujemy, że wszystkie dane które są opublikowane na parafialnej stronie internetowej, są umieszczane wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych, albo na podstawie prawa.

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Logo V Synodu:

synod

"Kościół na wzór Chrystusa"

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”. (KPK 460)

Przede wszystkim Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu. Synod diecezjalny zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Cele Synodu.

Synod dostosowuje do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego. Ponadto, otwierając się na odpowiednio pojęte „unowocześnienie”, wskazuje drogę i sposoby pracy apostolskiej w diecezji.

Rozwiązuje również aktualne trudności w Kościele lokalnym oraz koryguje błędy w zakresie doktryny i obyczajów, jeśli takie istnieją.

Przebieg procesu Synodalnego.

Proces synodalny obejmuje dwa etapy.
Etap przygotowawczy to opracowanie, zgodnie z wolą biskupa diecezjalnego, zakresu prac synodalnych oraz podanie sposobu ich praktycznej realizacji.
Kluczową rolę na pierwszym etapie ma do odegrania „komisja przygotowawcza” i działające w jej ramach zespoły.
Wierni świeccy już na tym etapie mogą zgłaszać swoje postulaty, propozycje i uwagi. Przed rozpoczęciem Synodu biskup z pomocą komisji przygotowawczej przedstawia diecezjanom potrzeby i inicjatywy apostolskie, które będą przedmiotem obrad.

Etap bezpośredni to wypracowanie wniosków w postaci dokumentu, w którym zostaną określone konkretne zadania do podjęcia w życiu i działalności różnych osób, stanów i instytucji w Kościele diecezjalnym.

HYMN V SYNODU:

Wielbimy Ciebie, Trójco Przenajświętsza:
Ojcze i Synu i Duchu Miłości!
Otworzyć chcemy serc i sumień wnętrza
na Twój głos wzywający do świętości!

Ref. Chryste, Ty jesteś Drogą do Ojca.
W swojej miłości zjednocz nas!

Nasz Zbawicielu, który żyjesz w chwale,
że jesteś z nami, Tobie dziękujemy;
w Twoim Kościele wzniesionym na Skale
przez sakramenty zbawienie czerpiemy.

Ref. Chryste…

Razem z Kościołem w drogę wyruszamy
bo życie nasze jest pielgrzymowaniem.
Ciebie, o Chryste, Wodzem obieramy;
w Maryi dłonie z pokornym oddaniem.

Ref. Chryste…

Ofiaruj, Matko, Ojcu Przedwiecznemu
nasze rodziny, młode pokolenie.
Niech zawsze wiernie służą Panu swemu
przez godne życie i prawe sumienie!

Ref. Chryste…

I Was wzywamy, Święci Patronowie!
Modlitwa sprawi przez Boga przyjęta,
że światło dla nas będzie w Jego Słowie,
programem życia Ewangelia Święta!

Ref. Chryste…

s. M. Teresa Anna Izworska OSC

Źródło: https://synodtarnow.pl/

 

do_gory